Zekât Yönetimi Sertifika Programı

Z4D: Kalkınma için Zekât (Zakat for Development)

Eğitim ücreti online ortam içindir. Türkçe programı için kayıtlarımız çok yakında başlayacak olup buradan ilan edilecektir.

Güncel Konular

Eğitim programında ele alınan konular, zekât ile kalkınmanın finansmanı ve zekât yönetimi için finansal teknoloji uygulamaları gibi mevcut gerçekliklere dayanan klasik ve güncel konuları içermektedir.

Yükselen Bir Alanda Sertifika Sahibi Olmak

Zekât konusuna olan ilgi gittikçe artıyor. Zekât, geleneksel İslami kurumlarla birlikte uluslararası kalkınma ajanslarından da ilgi görmeye başladı. Zekât yönetiminde sertifikalı bir profesyonel olarak bu geleneksel ve ilgi gören alanın bir parçası olun. Programı başarıyla tamamladıktan sonra uluslararası geçerliliği olan CeZM (Certified of Zakat Management) unvanını kullanabileceksiniz.

Uzman Kadro

Bu kısa yolculuğunuz boyunca ilerlerken dünyanın dört bir yanındaki muteber kurumlarda görev yapan uzman eğitmenlerimizle çok rahat etkileşime geçebilirsiniz.

Eğitim Açıklaması

İnsani yardım araçları olarak zekât ve sadaka, İslam'ın yoksulluğu bertaraf etme gayesinde merkezi bir konuma sahip. Fakat zekâtın yoksulluğu bertaraf edebilmesi için yönetim anlamında birçok zorlukla karşı karşıya kalınıyor. Birincil kaynak olarak zekât ve sadakaya dayanan yardım kuruluşları sürdürülebilirlik konusunu, bu bağlamda ele almalıdırlar. Bu ise ancak son derece muteber kurumlar olarak kabul edilmeleri durumunda mümkündür. Zekât kaynaklarının sürdürülebilir akışı, fonların yönetiminde yüksek derecede bütünlük, şeffaflık ve uzmanlık gerektirmektedir.

Mevzu bahis edilen hususlar göz önüne alındığında, zekâtın Şeri’ yönlerinin yanı sıra hayır kurumları için yönetim bilimlerinde deneyimli profesyonellere ve yöneticilere kurumsal anlamda bir ihtiyaç vardır. IIIBF, Müslüman hayır kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için insan kıymeti geliştirme sorununu ele almak üzere eğitim derecesi yüksek zekât profesyonellerinden oluşan bir takım geliştirmek için bu iddialı programa bismillah dedi.

Eğitim beş ana modülden oluşmaktadır:

1. Zekât ve İnsani Gelişim: Bu modül, Şeriat’ın hedefleri (makasıd) çerçevesinde zekâtın kapsamlı insani gelişimdeki rolü hakkında giriş niteliğinde bir genel bakış sunmaktadır. Geleneksel olarak zekât, Müslüman bir toplumda gelirlerin yeniden vergilendirilmesi ve yeniden dağıtılması için bir araç olarak tanımlanırken, çağdaş çalışmalar zekâtı çeşitli Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) karşılamak için kaynak oluşturma aracı olarak konumlandırmaktadır. Yoksulluğa son (SDG # 1), açlığa son (SDG # 2), eşitsizliklerin azaltılması (SDG # 10) hedefleri gibi.

2. Zekâtın Kullanımı: Zekât kaynaklarının kullanılmasına ilişkin olan bu modül, esasen iktisadi varlıkların – bireylerin ve işletmelerin – Şeriat tarafından zorunlu kılınan zekât yükümlülüklerinin nasıl hesaplanacağını ele almaktadır. Zekât yükümlülüğü konusunda Şeriat’ın açık ve çok açık olmayan kurallarını sunmaktadır; nakit, altın ve gümüş, ticari mallar, alacaklar, duran varlıklar, tarım mahsulleri ve işletmelerden elde edilen gelirler, maaşlar, kira, temettüler ve finansal varlıklar ile sahip olunan diğer tüm gelirler. Bunlara ek olarak, bazı ülkelerde zekâtla ilgili kanunların bu konuyla nasıl ele aldığını da müzakere etmektedir.

3. Zekâtın Tahsisi ve Dağıtılması: Bu modül, zekât kaynaklarının Şeriat ile belirlenen zekât alabilen sınıflar arasında tahsisi veya dağıtılmasını işlemektedir. Zekâtın sekiz sınıf arasında dağılımını yönlendiren Şeriat’ın temel ilkelerini sunmaktadır. Bir takım ülkelerin bu konuyu nasıl ele aldıkları da aktarılmaktadır.

4. Zekât Kurumları: Hesap Verilebilirlik, Yönetişim, Düzenleme: Bu modül, yönetmelikler, politikalar ve standartlar yoluyla zekât Kurumlarının hesap verilebilirliğini, şeffaflığını ve iyi yönetişimini sağlamak için bir çerçeve sunmaktadır. Seçilmiş ülkelerde hesap verilebilirliği ve iyi yönetişimi sağlamaya çalışan zekât kanunlarının karşılaştırmalı bir tahlili yapılmaktadır.

5. Zekâtın Mikro Yönetiminde İnovasyonlar ve İyi Uygulamalar: Bu modül, zekât yönetimi için fintech kullanımı gibi yenilikleri vurgulayan çeşitli vaka çalışmalarından oluşmaktadır. Vaka çalışmaları ayrıca küçük veya organizasyon düzeyinde zekât yönetimindeki bazı iyi uygulamaları göstermektedir; zekât ile fonlanan kuruluşlar tarafından daha fazla hesap verilebilirlik, şeffaflık ve iyi yönetişim yoluyla zekât kullanımında sürdürülebilirlik sorununun nasıl üstesinden gelineceği; ve zekât kaynaklarıyla yoksullara mikro finansman sağlanması ve insani yardım kuruluşlarının finansman ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl verimli ve etkili bir şekilde kullanılacağını işlemektedir.

Eğitim Süresi

Eğitimi başarı ile tamamlamak için online dersler, sınavlar, çoktan seçmeli sorular ve sunumlardan oluşan en az 35-40 saatlik bir yoğun çalışma gerekmektedir. Rahatlığınıza göre 35-40 saatlik öğreniminizi uzun bir süreye yayabilirsiniz (Eğitim programını en fazla 90 gün içerisinde tamamlamanız gerekmektedir).

* Eğitmenin katılımı ile ders düzenlemek için farklı ücretler uygulanmaktadır. Daha fazla bilgi ve ödeme bilgileri için [email protected] ile iletişime geçebilirsiniz.

Ön Koşullar

Bu ders şu adaylara açıktır. (a) lisans derecesi; veya (b) Lise mezuniyeti ile denetim veya yönetim düzeyinde bir kuruluşta en az 3 yıllık deneyime sahip olmak. Genel zekât bilgisi zorunludur. Giriş düzeyinde eğitim almak isterseniz buraya tıklayın.

Bu kursu paylaş